İşveren

İşletmeniz için çalışanlar arıyorsunuz

Şu konularda sorularınız var:

  • Personel planlaması
  • İş ilanı
  • Çalışan seçimi
  • Uzman personel alımı
  • Çalışanların yetkinliği
  • Güncel teşvik imkanları ve
  • Başvuru

Jobcenter ve İş Ajansı Bad Kreuznach’ın ortak işveren hizmeti, sorunlarınızda size kapsamlı danışmanlık sağlar ve hedeflerinizi gerçekleştirmede bireysel destek sunar.

Bizimle telefonla veya yazılı olarak iletişime geçmekten kaçınmayın.

Katılım Fırsatı Kanunu, genel ve sosyal işgücü piyasasında sosyal sigorta zorunluluğu istihdamının teşvik edilmesine yönelik olarak iki yeni enstrüman öngörür.

Burada söz konusu olan SGB II’nin 16e ve 16i Maddeleridir.

SGB II Madde 16e (uzun süreli işsizlerin entegrasyonu), işverenlerin uzun süreli işsizleri genel işgücü piyasasında işe almaları için mali teşvikler yaratır. Burada düzenli olarak ödenen ücretlerin %75’inden başlayarak iki yıla varan bir çalışma ilişkisi teşvik edilebilir.

SGB II Madde 16i (işgücü piyasasına katılım), ücret sübvansiyonlu kamu tarafından teşvik edilen uzun vadeli sosyal sigorta zorunluluğu bulunan (zorunlu işsizlik sigortası yükümlülüğü olmadan) istihdamın bir parçası olarak işgücü piyasasından uzak kalan uzun süreli işsizlerin teşvik edilmesine yönelik bir enstrümanı oluşturur. Bu istihdam, dikkate alınabilir ücretin %100’ünden başlayarak beş yıla kadar teşvik edilebilir.

Daha fazla bilgiyi broşürde bulabilirsiniz.

brosürde §§16e_16i

Sorularınız için:
Jobcenter-Bad-Kreuznach.Netzwerk-ABC-314@jobcenter-ge.de

Engelli, ciddi engelli veya eşit statüye sahip yeni bir çalışanı işe almak istiyorsunuz, ancak başvuran kişi ile işyerinin gerekliliklerinin eşleşip eşleşmediğinden emin değil misiniz?

Bu durumda, teşvik edilen deneme amaçlı bir istihdam ilişkisine girebilirsiniz (SGB III Madde 46).

Engellilerin, ağır engellilerin ve eşit statüdeki kişilerin geçici olarak deneme amaçlı istihdamı, bununla çalışma hayatına katılma olasılığı iyileştirilir veya işgücü piyasasına kalıcı bir entegrasyon sağlanırsa teşvik edilebilir.

İşverenin sosyal sigorta katılım payı da dahil olmak üzere ücret/maaş maliyetleri gibi normalde bir iş ilişkisiyle bağlantılı bütün maliyetler işverene geri ödenebilir. Teşvik maksimum 3 aylık bir süreyle sınırlıdır.