Ödeme

Burada, özellikle geçiminiz için mali destek verilmesi ile ilgili bütün kararlar alınır. Devam eden ödemeler ve ilave ihtiyaçlardan ve tek seferlik yardımlara başvurudan eğitim ve katılım ihtiyaçlarına kadar.

Çalışma yeterliliğiniz varsa ve yararlanıcıysanız ve böylece en azından aşağıdaki koşulları karşılıyorsanız İşsizlik Parası II’yi alabilirsiniz:

 • En az 15 yaşındasınız ve henüz emeklilik için yaş sınırına ulaşmadınız.
 • Almanya’da oturuyor ve yaşadığınız yer burada.
 • Günde minimum 3 saat çalışabilirsiniz.
 • Siz veya ihtiyaç birliğinizin üyeleri yardıma muhtaç.

Yardıma muhtaç olmak, gelir ve servetin asgari geçim düzeyinizin altında olması ve geçiminizi kendi araçlarınızla yeterli ölçüde karşılayamadığınız anlamına gelir. Geliriniz ve servetiniz asgari geçim düzeyinin cüzi bir miktar üzerindeyse gerekirse konaklama veya tek seferlik ihtiyaçlarla ilgili maliyetlerin karşılanması hakkınız olabilir.

Çalışma yeterliliğinin olması, günde minimum üç saat çalışabilmeniz ve hastalık veya engellilik nedeniyle öngörülebilir bir süre için çalışma konusunda engelinizin olmadığı anlamına gelir.

vatandaş parası uyarınca ödeme alabilmek için uygun bir başvuruda bulunmalısınız.

Jobcenter Bad Kreuznach size aşağıdaki imkânları sunar:

  • JC-Digital üzerinden çevrimiçi başvuru (onayın uzatılması başvuruları)
  • 0671/850-318 telefon numarası üzerinden telefonla başvuru
  • Eposta veya posta yoluyla formsuz başvuru
  • Jobcenter’de Şahsen Başvuru

vatandaş parası on iki ay için onaylanır. Bu durum, ödeme başvurusu konusunda şimdilik geçici olarak karar verilmişse geçerli değildir. Bu tür durumlarda onay 6 ay için verilir.

Uyarı: Bu video size basit, açık ve anlaşılır biçimde vatandaş parası uyarınca ödeme için ilk başvurunuzu nasıl dolduracağınızı açıklar.
Bir ihtiyaç birliğinde (genelde aile) çalışma yeterliliği olan en azından bir yararlanıcı kişi bulunur.

Hangi kişilerin bir ihtiyaç birliğine kabul edilebileceği SGB II Madde 7, Bent 3’te belirtilmiştir.

Hane Birliği
Bir “çatı altında” birlikte yaşayan bütün kişilere hane birliği denilir. Bunlar büyük anne ve baba veya teyze ve amca gibi akrabalar olabilir.

Haushaltsgemeinschaft

Geçim kaynaklarının güvence altına alınmasına yönelik normal geçim ihtiyacı, özellikle gıda, giyim, kişisel hijyen, ev eşyası, ısıtma ve sıcak su üretimine atfedilebilen paylar hariç olmak üzere hane enerjisine yönelik ihtiyaçlar ve toplumda sosyal ve kültürel hayata katılım ihtiyaçlarını içerir (diğer adıyla asgari sosyo-kültürel geçim düzeyi). Normal geçim ihtiyacı aylık toplam tutar olarak dikkate alınır. Normal geçim ihtiyacının karşılanması için yapılan ödemelerin kullanılmasına siz karar verirsiniz. Örneğin gıdalar için düzenli olarak ortaya çıkan ihtiyaçlara ek olarak mesela giyim gibi düzensiz ihtiyaçlar da ilgili ödemelerden karşılanır.

Normal geçim ihtiyacındaki değişiklikler ve ayarlamalar her yıl 1 Ocak’ta yapılır ve Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından Federal Resmi Gazetesinde ilan edilir. Sürekli ödeme alıyorsanız normal geçim ihtiyacı otomatik olarak uyarlanır. Ayrı bir başvuruya gerek yoktur.

Konaklama (kiralık konut veya konut mülkiyeti) ve ısıtma maliyetleri, ölçülü oldukları sürece gerçek tutarlarıyla dikkate alınır. Buna soğuk su ve sıcak su tedariki gibi yan maliyetler dahildir.

Harcamaların ölçülü olup olmadığını Jobcenter Bad Kreuznach, belediyenin (Landkreis Bad Kreuznach) talimatlarına uygun olarak kontrol eder.

Konaklama maliyetleriyle ilgili harcamalar ölçüsüz derecede yüksekse bu durum bunların tamamen dikkate alınmamasına yol açabilir.

Özel durumlarda yararlanıcıların, normal geçim ihtiyacıyla karşılanamayan özel yaşam şartları nedeniyle daha yüksek ihtiyaçları vardır. Buna ek ihtiyaç denilir.

Aşağıdaki ek ihtiyaçlar dikkate alınabilir:

   • Gebelik ek ihtiyacı (13. gebelik haftasından itibaren hamile kadınlar için)
   • Tek başına çocuk yetiştirenler için ek ihtiyaç
   • Sosyal Güvenlik Kanunu IX veya XII uyarınca belli ödemeler alan engelli kişiler için ek ihtiyaç
   • Tıbbi nedenlerle yüksek maliyetli beslenme için ek ihtiyaç
   • Merkezi olmayan sıcak su hazırlama için ek ihtiyaç
   • Yoksunluk durumlarında kaçınılmaz, sürekli, bir kereye mahsus olmayan ek ihtiyaç

Başvuru üzerine belli tek seferlik ödemelere izin verilebilir.

Evin ilk kez döşenmesi, hamilelikte ve bir çocuğun doğumunda giyim için veya ortopedik ayakkabı veya terapötik ekipman sağlanması gerekiyorsa yardım mümkündür.

Gelir, temel olarak para cinsinden aldığınız her kazançtır. Aşağıdakiler gelire örnektir:

   • İstihdam ve serbest meslekten elde edilen kazançlar
   • İşsizlik parası, çocuk bakım parası veya hastalık parası gibi tazminat ödemeleri
   • Kiralama kazançları
   • Nafaka ödemeleri, çocuk parası, emeklilik parası
   • Sermaye ve faiz gelirleri
   • Tek seferlik kazançlar (örneğin vergi iadeleri, tazminatlar, miraslar)
   • Meslek eğitimi yardımı, eğitim parası, BAföG (Federal Eğitim Teşvik Kanunu)

Jobcenter vergi muafiyetlerini ve ilgili harcamaları gelirinizden düşer.

Uyarı: Gelirler, “akış ilkesine” göre SGB II Madde 11 uyarınca dikkate alınır. Bu da kazançların genellikle alındıkları ayda gelir olarak hesaplanması gerektiği anlamına gelir.

Eğitim ve toplumda sosyal ve kültürel hayata katılım ihtiyaçları çocuklar, gençler ve genç yetişkinlerde ayrı olarak dikkate alınır. Aşağıdaki ödemeler yapılabilir:

   • Okul gezileri ve birden fazla gün süren sınıf gezileri
   • Öğrencilere yönelik okul ihtiyacı
   • Öğrenci teşvik masrafları
   • Eğitim teşviki
   • Okullar ve gündüz çocuk bakım kurumlarında öğle yemeği maliyetinin karşılanması
   • Sosyal ve kültürel hayata katılım.

Hizmetler, kupon şeklinde, tedarikçiye doğrudan ödeme veya nakit ödeme olarak sağlanır.

vatandaş parası uyarınca sürekli ödemeler alıyorsanız sadece eğitim teşviki için ayrı bir başvuru yapmanız gerekir. Diğer ödemeler için bu bilgilendirme broşüründe gerekli bilgileri tamamlamanız yeterli olacaktır.

Öncelikli ödemeler başka merkezlerin ödemeleri olup yardıma muhtaçlığı

   • azaltmaya
   • kaldırmaya
   • kısaltmaya veya
   • düşürmeye uygundur.

Bu ödemeleri sizin talep etmeniz gerekir.

Daha fazla bilgi için lütfen sağdaki bilgi kutusuna bakın.

Vatandaşlık ödeneği, ancak yaşam giderlerinizi kendi imkanlarınızla karşılayamıyorsanız ödenir. Bu imkanlara gelirin yanı sıra mal varlığı da dahildir.1 Ocak 2023 tarihinden itibaren vatandaşın geliri ile ilk 12 ay mal varlığı için bekleme süresi getirilecek. Bu, varlıklarınızın yalnızca önemli olmaları durumunda dikkate alındığı anlamına gelir. Bu, başvuru sahibi için toplamın 40.000 Euro’yu aşması durumunda geçerlidir. İhtiyaç birliği içinde yaşayan her ilave kişi için miktar 15.000 Euro artar.