Veri Koruma

1. Tek bakışta veri koruma

Genel bilgiler

Aşağıdaki bilgiler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinizle neler yapıldığı konusunda basit bir genel bakış sunar. Kişiye özel veriler şahsen tanımlanabileceğiniz bütün verilerdir. Veri koruması konusuyla ilgili ayrıntılı bilgileri, bu metinde açıklanan veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

Bu Web Sitesinde Veri Kaydı

Bu Web Sitesindeki Veri Kaydından Kim Sorumlu?

Bu web sitesindeki veri işleme web sitesi işleticisi tarafından gerçekleştirilir. Web sitesi işleticisinin iletişim bilgilerini, bu veri koruma beyanının “Sorumlu Makam ile ilgili Bilgiler” bölümünde bulabilirsiniz.

Verilerinizi Nasıl Kaydediyoruz?

Verileriniz, bize bunları bildirdiğiniz için kaydedilir. Bunlar mesela bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.

Bütün diğer veriler otomatik olarak veya izninizi verdikten sonra web sitesini ziyaret ettiğinizde IT sistemlerimiz tarafından kaydedilir. Bu veriler özellikle teknik verileridir (örneğin internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfanın çağrıldığı saat). Bu veriler, web sitesine girdiğiniz anda otomatik olarak kaydedilir.

Verilerinizi Ne için Kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı web sitesinin hatasız sunulabilmesini garantileyebilmek için kaydedilir. Başka veriler kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili olarak Hangi Haklarınız var?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi alma hakkınız var. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesi ve silinmesini talep etme hakkınız da var. Veri işleme iznini verdiyseniz gelecekte bu izinden her an cayabilirsiniz. Ayrıca belli koşullarda kişisel verilerinizin işlenmesini sınırlamamızı talep etme hakkınız da mevcut. Bunun yanı sıra ilgili denetim makamında şikayette bulunma hakkınız da mevcuttur.

Bu konuda ve veri Koruma konusunda başka sorularınız varsa her zaman bize başvurabilirsiniz.

Analiz Araçları ve Üçüncü Taraf Tedarikçilerin Araçları

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde gezinme davranışınız istatiksel olarak değerlendirilebilir. Bu değerlendirme özellikle analiz programlarıyla gerçekleştirilir.

Bu analiz programlarıyla ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıdaki veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

2. Hosting ve Content Delivery Networks (CDN)

Harici Hosting

Bu web sitesi harici bir hizmet sağlayıcısında (Hoster) barındırılır. Bu web sitesinde kaydedilen kişisel veriler, Hoster’in sunucularında saklanır. Bu bilgiler örneğin IP adresleri, iletişim talepleri, meta ve iletişim verileri, sözleşme verileri, iletişim bilgileri, adlar, web sitesi erişimleri ve web sitesi üzerinden üretilen diğer veriler olabilir.

Hoster’in faaliyeti, potansiyel ve mevcut müşterilerimizle sözleşmeyi yerine getirmek amacıyla (DSGVO [Genel Veri Koruma Yönetmeliği] Madde 6 Bent 1b) ve çevrimiçi teklifimizin profesyonel bir sağlayıcı tarafından güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde sağlanması için kullanılır (DSGVO Madde 6 Bent 1f).

Hoster’imiz, verilerinizi yalnızca hizmet yükümlülüklerini yerine getirmek ve bu verilerle ilgili talimatlarımızı takip etmek için gerekli olduğu ölçüde işler.

Kullandığımız Hoster:

1&1 IONOS SE
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur

Sipariş İşleme Sözleşmesi Yapılması

Veri korumaya uygun işlemeyi garantileyebilmek için Hoster’imiz ile bir sipariş işleme sözleşmesi yaptık.

3. Genel Bilgiler ve Zorunlu Bilgiler

Veri Koruma

Bu sayfaların işleticileri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişiye özel verilerinizi gizli ve yasal veri koruma yönergeleri ve bu veri koruma beyanına uygun olarak kullanıyoruz.

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde çeşitli kişiye özel veriler kaydedilir. Kişiye özel veriler şahsen tanımlanabileceğiniz verilerdir. Mevcut veri koruma beyanı hangi verileri kaydettiğimizi ve bunları ne amaçla kullandığımızı açıklar. Ayrıca bu işlemin nasıl ve hangi amaçla yapıldığını da açıklar.

İnternetteki veri aktarımının (örn. epostayla iletişim sırasında) güvenlik boşlukları oluşturabileceği hususunu dikkatinize sunuyoruz. Verilerin üçüncü tarafların erişimine karşı mutlak biçimde korunması mümkün değildir.

Sorumlu Kurum Bilgileri

Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kurum:

Jobcenter Bad Kreuznach
Viktoriastraße 36
55543 Bad Kreuznach

Telefon: 0671 – 850 318
E-posta: jobcenter-bad-kreuznach@ jobcenter-ge.de

Sorumlu kurum, tek başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin (örneğin adlar, e-posta adresleri, vb.) işlenme amaçlarına ve yöntemlerine karar veren bir gerçek veya tüzel kişidir.

Saklama Süresi

Bu veri koruma beyanında belirli bir saklama süresi belirtilmedikçe, kişisel verileriniz veri işleme amacı ortadan kalkıncaya kadar bizde kalır. Silme için meşru bir talepte bulunur veya veri işleme için verdiğiniz izinden cayarsanız, kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka nedenlerimiz olmadığı sürece (örneğin vergi veya ticaret mevzuatı kapsamındaki saklama süreleri) verileriniz silinir; ikinci durumda silme işlemi bu nedenler ortadan kalktığında gerçekleşir.

ABD ve Diğer Üçüncü Ülkelere Veri İletimiyle ilgili Bilgiler

Web sitemiz, ABD veya diğer üçüncü ülkelerde bulunan şirketlerin, veri koruma yasası kapsamında güvenli olmayan araçlarını içerir. Bu araçlar etkinken kişisel verileriniz bu üçüncü ülkelere aktarılabilir ve orada işlenebilir. Bu ülkelerde AB’dekine benzer veri koruma seviyesinin garanti edilemeyeceğini belirtmek isteriz. Örneğin, ABD şirketleri, ilgili kişi olarak aleyhte bir yasal işlem başlatma imkanınız olmadan, kişisel verileri güvenlik yetkililerine teslim etmekle yükümlüdür. Bu nedenle, ABD makamlarının (örneğin istihbarat kurumlarının) ABD sunucularında bulunan verilerinizi izleme amacıyla işledikleri, değerlendirdikleri ve kalıcı olarak sakladıkları göz ardı edilemez. Bu işleme faaliyetleri üzerinde bir etkimiz yoktur.

Veri İşleme İzninizden Cayma

Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık onayınız ile mümkündür. Halihazırda verdiğiniz bir izinden her an cayabilirsiniz. Cayma işlemine kadar gerçekleşen veri işlemenin hukuka uygunluğu caymadan etkilenmez.

Özel Vakalarda Veri İşlemeye karşı ve Doğrudan Reklama karşı Cayma Hakkı (DSGVO Madde 21)

VERİ İŞLEME DSGVO MADDE 6 BENT 1 E VEYA F UYARINCA GERÇEKLEŞİRSE, ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE HERHANGİ BİR ZAMANDA İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR; BU HAK AYNI ZAMANDA BU HÜKÜMLERE DAYALI BİR PROFİLLEME İŞLEMLERİ İÇİN DE GEÇERLİDİR. İŞLEMENİN DAYANDIĞI İLGİLİ YASAL DAYANAK BU VERİ KORUMA BEYANINDA BULUNABİLİR. İŞLEMEYE YÖNELİK OLARAK ÇIKARLARINIZDAN, HAKLARINIZDAN VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZDEN ÜSTÜN OLAN KORUNMASI GEREKLİ ZORUNLU NEDENLER SUNABİLDİĞİMİZ VEYA İŞLEMENİN YASAL HAKLARIN UYGULANMASI, KULLANILMASI VEYA SAVUNULMASINA HİZMET ETTİĞİ DURUMLAR DIŞINDA İTİRAZDA BULUNDUĞUNUZDA İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ARTIK İŞLEMEYECEĞİZ (DSGVO MADDE 21 BENT 1 UYARINCA İTİRAZ).

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRUDAN REKLAM YAPMAK İÇİN İŞLENMESİ DURUMUNDA KİŞİYE ÖZEL VERİLERİNİZİN BU TÜR REKLAM AMACIYLA İŞLENMESİNE HER AN İTİRAZ ETME HAKKINIZ BULUNUR; BU DURUM, BU TÜR DOĞRUDAN REKLAMLA İLİŞKİLİ OLDUĞU SÜRECE PROFİLLEME İÇİN DE GEÇERLİDİR. İTİRAZDA BULUNDUĞUNUZDA İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ BUNDAN SONRA ARTIK DOĞRUDAN REKLAM AMACIYLA KULLANILMAZ (DSGVO MADDE 21 BENT 2 UYARINCA İTİRAZ).

Sorumlu Denetim Makamı huzurunda Şikayet Hakkı

DSGVO’nun ihlal edilmesi durumunda veri sahiplerinin, bir denetim makamına, özellikle de ikamet ettikleri üye devlette, işyerinde veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği yerde şikayette bulunma hakkı vardır. Şikayette bulunma hakkı, diğer idari veya adli çözüm yollarına halel getirmeksizin mevcuttur.

Veri Aktarma Hakkı

Onayınıza dayanarak veya sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla otomatik olarak işlediğimiz verileri, bir makine tarafından okunabilir bir biçimde kendinize veya üçüncü bir kişiye teslim edilmesini isteme hakkınız vardır. Verilerin başka bir sorumluya doğrudan aktarılmasını istemeniz durumunda bu aktarma işlemi ancak teknik açıdan mümkünse gerçekleştirilir.

SSL veya TLS Şifrelemesi

Bu web sitesi, güvenlik nedenleriyle ve örneğin web sitesi işleticisi olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için SSL veya TLS şifrelemesini kullanır. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının “http: //” adres satırının “https: //” olarak değişmesi ve tarayıcınızın satırındaki kilit simgesiyle tanıyabilirsiniz.

SSL veya TLS Şifrelemesi etkinse bize aktardığınız verileri üçüncü taraflar okuyamazlar.

Bilgilendirme, Silme ve Düzeltme

Geçerli yasal hükümler çerçevesinde kaydedilen kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işleme amacıyla ilgili olarak ücretsiz bilgi alma ve gerektiğinde bu verilerin düzeltilmesi veya silinmesi hakkına her an sahipsiniz. Bu konuda kişisel veriler konusunda başka sorularınız varsa her zaman bize başvurabilirsiniz.

İşlemenin Sınırlandırılması Hakkı

Ayrıca kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etme hakkınız da vardır. Bu konuda her zaman bize başvurabilirsiniz. İşlemenin sınırlandırılması hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

 • Sakladığımız kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ettiğinizde, genellikle bu itirazı kontrol etmek için zamana ihtiyacımız olur. Kontrol süresi boyunca kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etme hakkınız vardır.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi yasadışı biçimde gerçekleşmişse/gerçekleşiyorsa veri işlemenin silinmesi yerine sınırlandırılmasını talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinize artık ihtiyaç duymadığımızda ama sizin yasal haklarınızı uygulamak, savunmak veya gerçekleştirmek için bunlara ihtiyaç duyduğunuzda kişisel verilerinizin silinmesi yerine sınırlandırılmasını talep edebilirsiniz.
 • DSGVO Madde 21 Bent 1 uyarınca itirazda bulunduysanız sizin ve bizim çıkarlarımızla ilgili bir değerlendirme yapılmalıdır. Kimin çıkarlarının üstün olduğu belli olmadıkça kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin işlenmesini sınırlandırdığınızda bu veriler – saklanması dışında – sadece sizin izninizle veya yasal haklarınızı uygulamak, savunmak veya gerçekleştirmek veya başka gerçek veya tüzel kişilerin haklarının korunması için veya Avrupa Birliği veya bir üye devletin önemli kamu yararı nedenleriyle işlenmelerine izin verilebilir.

Reklam E-Postalarına İtiraz

Künye yükümlülüğü çerçevesinde yayınlanan iletişim verilerinin açıkça talep edilmeyen reklam ve bilgilendirme malzemelerinin gönderilmesi için kullanılması işburada reddedilir. Sayfaların işleticileri, örneğin spam epostaları aracılığıyla istenmeyen reklam bilgilerinin gönderilmesi durumunda açıkça yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

4. Bu Web Sitesinde Veri Kaydı

Çerezler

İnternet sayfalarımız “Çerezler” kullanırlar. Çerezler küçük metin dosyaları olup son cihazınıza zarar vermezler. Ya geçici olarak bir oturum boyunca (oturum çerezleri) veya kalıcı olarak (kalıcı çerezler) son cihazınızda kaydedilirler. Oturum çerezleri ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinirler. Kalıcı çerezler, onları kendiniz silinceye veya web tarayıcınızda otomatik silme gerçekleşinceye kadar son cihazınızda kaydedilmiş kalırlar.

Sayfamızı ziyaret ettiğinizde kısmen üçüncü tarafların çerezleri de son cihazınızda kaydedilebilir (üçüncü taraf çerezleri). Bu çerezler üçüncü taraf işletmesinin belli hizmetlerinden bizim veya sizin yararlanmamıza imkân verir (örneğin ödeme hizmetlerinin gerçekleştirilmesi).

Çerezlerin çeşitli işlevleri vardır. Çerezler olmadan belli web sitesi işlevleri çalışamadığından birçok çerez teknik açıdan gereklidir (örneğin ürün sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi). Başka çerezler kullanıcı davranışını değerlendirmeye veya reklam görüntülemeye hizmet ederler.

Elektronik iletişim işleminin gerçekleştirilmesi (zorunlu çerezler) veya istediğiniz belli işlevlerin sağlanması (işlevsel çerezler, örneğin ürün sepeti işlevi) veya web sitesinin iyileştirilmesi (örneğin web hedef kitlesinin ölçümü için çerezler) için gerekli olan çerezler, başka bir yasal dayanak sağlanmadıkça DSGVO Madde 6 Bent 1f uyarınca kaydedilir. Web sitesi işleticisinin, hizmetlerinin teknik açıdan kusursuz ve en iyi biçimde sunulması konusunda çerezlerin kaydedilmesi konusunda haklı bir çıkarı vardır. Çerezlerin kaydedilmesi için onay talep edilmişse, ilgili çerezler sadece bu izne dayalı olarak kaydedilir (DSGVO Madde 6 Bent 1a ); izinden her an cayabilirsiniz.

Tarayıcınızı, Çerezlerin yerleştirilmesi konusunda bilgilendirilmenizi ve Çerezlere sadece münferit bir olayda izin vermenizi, Çerezleri kabul etmeyi sadece belli olaylarda veya genel olarak reddetmenizi ve tarayıcıyı kapattığınızda Çerezleri otomatik olarak silmenizi sağlayacak biçimde etkinleştirebilirsiniz. Çerezlerin devre dışı bırakılmasında bu web sitesinin işlevselliği sınırlanabilir.

Çerezler üçüncü taraf işletmeler tarafından veya analiz amaçları için kullanıldıkları sürece bu veri koruma beyanı çerçevesinde sizi bilgilendireceğiz bu konuda ve gerektiğinde izninizi talep edeceğiz.

Borlabs Cookie ile Çerez Onayı

Web sitemiz, belli çerezlerin tarayıcınızda kaydedilmesi için onayınızın alınması ve bunların veri korumaya uygun olarak belgelenmesi için Borlabs Cookie’nin Cookie-Consent teknolojisini kullanır. Bu teknolojinin tedarikçisi: Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (bundan böyle Borlabs olarak anılacaktır).

Web sitemize girdiğinizde verdiğiniz izinlerin veya bu izinlerle ilgili itirazınızın kaydedildiği bir Borlabs Cookie, tarayıcınızda kaydedilir. Bu veriler Borlabs Cookie tedarikçisine iletilmez.

Kaydedilen veriler, bizden silmeyi isteyinceye veya Borlabs Cookie’yi bizzat siz silinceye kadar veya veri saklama amacı ortadan kalkıncaya kadar saklanır. Zorunlu yasal saklama süreleri bundan etkilenmez. Borlabs Cookie ile ilgili veri işleme ayrıntıları için bkz.: https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Borlabs-Cookie-Consent teknolojisi, çerez kullanımı için yasal olarak öngörülen izinleri almak için kullanılır. Bunun yasal dayanağı DSGVO Madde 6 Bent 1-1c’dir.Cookie Auswahl ändern

Sunucu Kayıt Dosyaları

Sayfaların tedarikçisi, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği Sunucu Kayıt Dosyalarında otomatik olarak bilgi toplayıp kaydeder. Bu bilgiler şunlardır:

 •  Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
 • Kullanılan işletim sistemi
 • Sevk eden URL
 • Erişimde bulunan bilgisayarın ana bilgisayar adı
 • Sunucu başvurusu saati
 • IP Adresi

Bu verilerin başka veri kaynaklarında birleştirilmesi gerçekleşmeyecektir.
Bu verilerin yasal dayanağı DSGVO Madde 6 Bent 1f’dir. Web sitesi işleticisi web sitesinin teknik açıdan kusursuz sunumu ve optimizasyonu için haklı bir çıkarı vardır – bunun için sunucu günlük dosyalarının kaydedilmesi gerekir.

İletişim formu

Bize iletişim formunu kullanarak talepte bulunursanız, verdiğiniz iletişim bilgileri de dahil olmak üzere talep formundaki bilgileriniz, talebin işlenmesi amacıyla ve takip soruları için tarafımızca saklanır. Bu verileri izniniz olmadan başkalarına iletmiyoruz.

Talebiniz bir sözleşmenin uygulanmasıyla ilgiliyse veya sözleşme öncesi tedbirleri almak için gerekliyse verileriniz DSGVO Madde 6 Bent 1b uyarınca işlenir. Bütün diğer vakalarda işleme, talep edilmeleri şartıyla bize yöneltilen taleplerin etkili biçimde işlenmesine karşı haklı çıkarımıza (DSGVO Madde 6 Bent 1f) veya izninize (DSGVO Madde 6 Bent 1a) dayanır.
İletişim formunda girdiğiniz veriler, bizden silmemizi talep etmenize, saklama izninizden caymanıza veya veri saklama amacı ortadan kalkıncaya kadar (örneğin, talebinizle ilgili işleme tamamlandıktan sonra) bizde kalır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle saklama süreleri – bundan etkilenmez.

E-posta, Telefon veya Faks Yoluyla Talep

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, talebinizden elde edilen tüm kişisel veriler (ad, talep) dahil olmak üzere, talebinizin işlenmesi amacıyla talebiniz tarafımızca saklanır ve işlenir. Bu verileri izniniz olmadan başkalarına iletmiyoruz.

Talebiniz bir sözleşmenin uygulanmasıyla ilgiliyse veya sözleşme öncesi tedbirleri almak için gerekliyse verileriniz DSGVO Madde 6 Bent 1b uyarınca işlenir. Bütün diğer vakalarda işleme, talep edilmeleri şartıyla bize yöneltilen taleplerin etkili biçimde işlenmesine karşı haklı çıkarımıza (DSGVO Madde 6 Bent 1f) veya izninize (DSGVO Madde 6 Bent 1a) dayanır.

İletişim talepleriyle bize gönderdiğiniz veriler, bizden silmemizi talep etmenize, saklama izninizden caymanıza veya veri saklama amacı ortadan kalkıncaya kadar (örneğin, sorunuzla ilgili işleme tamamlandıktan sonra) bizde kalır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle yasal saklama süreleri – bundan etkilenmez.

5. Analiz Araçları ve Reklam

IONOS WebAnalytics

Bu web sitesi IONOS WebAnalytics’in analiz hizmetlerini kullanır (bundan böyle: IONOS). Tedarikçi: 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, D – 56410 Montabaur. IONOS ile analizler çerçevesinde başka şeylerin yanı sıra ziyaretçi sayıları ve davranışları (örn. sayfa çağırma sayısı, web sitesi ziyaret süresi, çıkma oranları), ziyaretçi kaynakları (yani ziyaretçinin hangi sayfadan geldiği), ziyaretçi ikamet yerleri ve teknik veriler (tarayıcı ve işletme sistemi sürümleri) analiz edilebilir. Bu amaçla IONOS özellikle aşağıdaki verileri saklar:

 • Sevk eden (bundan önce ziyaret edilen sayfa)
 • Talep edilen web sitesi veya dosyası
 • Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
 • Kullanılan işletim sistemi
 • Kullanılan cihaz tipi
 • Erişim saati
 • Anonim şekilde IP adresi (erişim yerinin belirlenmesi için kullanılır)

Veri kaydı IONOS’a göre tamamen anonim gerçekleştirilir; böylece bizzat kişilere geri izleme gerçekleştirilemez. IONOS WebAnalytics çerez kaydetmez.

Verilerin kaydedilmesi ve analizinin yasal dayanağı DSGVO Madde 6 Bent 1f’dir. Web sitesi işleticisinin hem web teklifini hem de reklamını optimize etmek için kullanıcı davranışının istatistiksel olarak analiz edilmesinde haklı bir çıkarı vardır. İlgili bir izin talep edilmişse, işleme yalnızca DSGVO Madde 6 Bent 1a temelinde gerçekleşir; izinden her an cayabilirsiniz.

IONOS WebAnalytics üzerinden veri kaydı ve işleme ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. IONOS’un veri koruma beyanı:
https://www.ionos.de/terms-gtc/index.php?id=6

Sipariş İşleme

IONOS ile bir sipariş işleme sözleşmesi yaptık. Bu sözleşme kişisel verilerinizin IONOS tarafından veri korumaya uygun olarak kullanılmasını garantileme amacı taşır.

6. Eklentiler ve Araçlar

Google Web Fonts

Bu sayfa, yazı tiplerinin tek tip görüntülenmesi için Google tarafından sağlanan Web Fonts kullanır. Bir sayfayı çağırdığınızda, tarayıcınız metinleri ve yazı tiplerini doğru şekilde görüntülemek için gerekli Web Fonts’u tarayıcınızın önbelleğine yükler.

Bu amaçla, kullandığınız tarayıcının Google sunucularına bağlanması gerekir. Bu şekilde Google, IP adresiniz üzerinden bu web sitesine erişildiğini öğrenir. Google WebFonts kullanımının yasal dayanağı DSGVO Madde 6 Bent 1f’dir. Web sitesi işleticisinin web sitesinde yazı tiplerinin kusursuz sunumu için haklı bir çıkarı vardır. İlgili bir izin talep edilmişse (örneğin çerezlerin kaydedilmesi izni), işleme yalnızca DSGVO Madde 6 Bent 1a temelinde gerçekleşir; izinden her an cayabilirsiniz.

Tarayıcınız Web Fonts’u desteklemezse bilgisayarınız standart bir yazı kullanır.

Google Web Fonts ile ilgili olarak daha fazla bilgi için bkz.: https://developers.google.com/fonts/faq ve Google’ın veri koruma beyanı: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Jobcenter Bad Kreuznach
 • Viktoriastraße 36
  55543 Bad Kreuznach
Veri veri koruma görevlisi ile iletişime geçin:

Jobcenter Bad Kreuznach
Veri koruma görevlisi

 • Viktoriastraße 36
  55543 Bad Kreuznach
 • Jobcenter-Bad-Kreuznach.
  Datenschutzbeauftragter@
  jobcenter-ge.de